You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Privacy policy

New Hair Club wil je graag op een duidelijke manier inlichten over de manier waarop de persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt, verwerkt worden. Uiteraard kan New Hair Club niet instaan voor het privacybeleid van de websites die je via links vanuit www.biokapper.be kan bereiken.De ingewonnen informatie op dit moment is bedoeld voor gebruik door New Hair Club door middel van gegevensverwerking. De verzamelde informatie kan, door New Hair Club of haar commerciële partners, gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven en dit in het kader van de gegevensverwerking.


Het opslaan van data bij registratie, aankopen, diensten en actiesNew Hair Club verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door New Hair Club voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Het emailadres wordt opgevraagd via een opt-in, elke gebruiker van een dienst kan zo zelf bepalen of het beschikbaar kan gesteld worden aan derden.New Hair Club bewaart ook informatie in databanken. Dit is noodzakelijk om bepaalde, unieke diensten, zoals de wekelijkse nieuwsbrief, aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Deze informatie kan eveneens gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om je verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.New Hair Club heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om je persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen, te beschermen tegen toegang of wijziging door onbevoegden, onjuist gebruik of bekendmaking of onwettige vernietiging of verlies. Onze werknemers, die toegang hebben tot je persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.


Recht op inzageElke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.


De eigenaar en beheerder van de dataDe "Eigenaar en Beheerder van de data", dit wil zeggen, de persoon aan wie de gegevens over de klanten en de bezoekers van de website "www.biokapper.be", toebehoort is: New Hair Club, Zuidstationstraat 16, 9000 Gent, Tel.: +32 9 233 10 32, Contactpersoon: Hervé Lauwaert.


Het gebruik van de dataVanaf je eerste bezoek aan deze site worden de volgende gegevens verzameldGeregistreerd serienummer van je computer (cookie). Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt geplaatst voor verschillende diensten. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om vlot te surfen tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies worden ook gebruikt om de inhoud van de website of de advertenties op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn interesses. Een cookie bevat onder andere de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode en brengt op geen enkele manier schade toe aan jouw apparatuur of aan de programma’s die je gebruikt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt.Als je een formulier ingevuld hebtNaam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres, andere informatie over de inhoud van de in te vullen formulieren op deze site. De verzamelde informatie kan, door New Hair Club of haar commerciële partners, gebruikt worden voor marketingacties.Het opslaan van data in log-filesDeze opgeslagen data in log-files wordt gebruikt voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse. Dit helpt ons met het beter afstemmen van ons informatie- en dienstenaanbod op de noden van de gebruikers.


Cookie-beleidDeze website laat - naast de directe, eigen cookies die noodzakelijk zijn voor een aangename en vlotte surfervaring - ook het gebruik van indirecte, zogenaamde Third Party cookies toe voor diensten geleverd door Google.

GoogleEr worden Google cookies gebruikt voor Google Analytics – een tool die toelaat te analyseren hoe surfers de site gebruiken. Dit kan door geautomatiseerde rapporten over de websiteactiviteit en internetgebruik op te stellen voor website-exploitanten.

 

Omdat de wetgeving rond digitaal uitgeven sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast. Het is op elk ogenblik terug te vinden voor consultatie op de sites beheerd door New Hair Club. Je kan tenslotte ook, wanneer je dit wenst, alle geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of zelfs via je browserinstellingen de installatie van cookies weigeren. Ook al zal dit een impact hebben op de kwaliteit van je surfervaring.